Pfleiderer-Glass-Works bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het toepassen van het juiste profiel voor de gebruiker, met name de op de gebruiker aangepaste producten en prijzen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Pfleiderer-Glass-Works bvba, Hallenstraat 16, 3890 Montenaken. Info@pfleiderer-glass-works.com Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pfleiderer-Glass-Works bvba, Hallenstraat 16, 3890 Montenaken. Info@pfleiderer-glass-works.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Pfleiderer-Glass-Works bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de pfleiderer-glass-works.com-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de pfleiderer-glass-works.com-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Winkelwagen  

Geen producten

Verzending 0,00 €
BTW 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. btw

Afrekenen

PayPal